Strona Główna > Prawa pasażera

Prawa pasażera

Bezpieczne loty dla obywateli UE

Wyruszasz w podróż, masz już bilety gotowe do odprawy, kiedy nagle okazuje się, że na twój lot sprzedano więcej biletów niż jest miejsc w samolocie. Albo jeszcze gorzej: późnym wieczorem na lotnisku dowiadujesz się, że samolot, na który miałeś się przesiąść nie poleci. Podróże lotnicze są coraz popularniejsze, warto wiedzieć, co gwarantuje nam przewoźnik. Parlament Europejski żądał ostatnio lepszej ochrony praw pasażerów.

UE przez długi czas walczyła o zapewnienie uczciwej konkurencji w ruchu lotniczym i odpowiedniej ochrony podróżnych opracowując przepisy skupiające się na bezpieczeństwie lotu, dostępności dla niepełnosprawnych, ogólnych prawach pasażerów i uczciwych cenach.

Koniec z "latającymi trumnami"

Komisja Transportu Parlamentu Europejskiego opracowała europejską czarną listę linii lotniczych. Tragiczne wypadki w europejskiej przestrzeni powietrznej wymusiły sporządzenie zestawienia przewoźników, którzy nie spełniają standardów bezpieczeństwa. Czarna lista została przyjęta przez Parlament i ministrów państw UE w grudniu 2005. Co kwartał Komisja Europejska uzupełnia listę. Jeśli planujesz podróż w bardziej egzotyczne zakątki globu, gdzie nie sięga już ochrona UE, warto sprawdzić, kto się tam znalazł.

Przeciw dyskryminacji niepełnosprawnych

Unia Europejska wzmacnia również prawa niepełnosprawnych pasażerów linii lotniczych. W grudniu 2005 posłowie wezwali do opracowania prawa unijnego, które miało by "chronić ich przed dyskryminacją i gwarantować im niezbędną pomoc". Nie można odmówić pasażerom przewozu ze względu, że są niepełnosprawni, a jeśli taki przewóz jest niemożliwy, należy zapewnić im możliwą do przyjęcia alternatywę. Nowe przepisy zaczną obowiązywać w połowie 2008 roku. Wiele linii lotniczych i lotnisk już zapewnia wszelkie formy pomocy niepełnosprawnym, jednakże o specjalnych potrzebach należy poinformować na 48 godzin przed odlotem.

Twoje prawa

Podróżujący drogą lotniczą otrzymali większe prawa w sytuacjach odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lotu, opóźnień i utraty bagażu. Linie lotnicze zostały zobligowane do zapewnienia pomocy, noclegu a nawet rekompensaty. Jeśli kiedykolwiek spotkamy się z odmową takiego zadośćuczynienia, powinniśmy natychmiast wnieść skargę do biura obsługujących lot linii lotniczych, ostatecznie do odpowiednich organów krajowych.

Powstały również projekty ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami na drodze poprawy przejrzystości cen biletów. Niektórzy przewoźnicy ukrywają realne koszty pod hasłem "Bilet za złotówkę", nie wspominając o opłatach lotniskowych, opłatach za rezerwację i płatność kartą kredytową, dopłatach paliwowych i za bagaż.

Proponowane przepisy zmuszą linie lotnicze do ujednolicenia cen dla wszystkich obywateli UE, niezależnie od miejsca zamieszkania. Projekty muszą jeszcze zyskać aprobatę Parlamentu i Rady, jednakże oczekuje się, że wejdą w życie jeszcze przed 2008.

Trybunał Sprawiedliwości: życzymy przyjemnego lotu

Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał niedawno werdykt w sprawie rekompensat dla pasażerów poszkodowanych w wyniku odmowy przyjęcia na pokład lub dużego opóźnienia lotu. Dzięki tej decyzji podróżni zyskują więcej praw. Trybunał uznał przepisy mające na celu zapewnienie pasażerom lepszej ochrony, opracowane przez Parlament i ministrów, za zgodne z prawem UE .

Paolo Costa, przewodniczący parlamentarnej Komisji Transportu, z satysfakcją przyjął decyzję Trybunału. Podkreślił, że rozporządzenie wzmocniło pozycję pasażerów linii lotniczych w UE. Teraz w przypadku odwołania lotu, odmowy przyjęcia na pokład lub dużego opóźnienia, mogą oni skutecznie ubiegać się o rekompensatę.

Przepisy ustanawiające zasady odszkodowań dla pasażerów weszły w życie w lutym 2005 r. W odpowiedzi, dwa stowarzyszenia przewoźników: ELFAA ( European Low Fares Airline Association ? Europejskie Stowarzyszenie Tanich Linii Lotniczych) i IATA ( International Air Transport Association ? Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego) złożyły odwołanie do brytyjskiego sądu twierdząc, że przepisy dyskryminują przewoźników a konsumentom ograniczają możliwości wyboru przewoźnika. Skarżący uznali, że w kwestii rekompensat linie lotnicze obowiązywać powinny te same normy, które dotyczą kolei, promów i autobusów. Ponadto, ich zdaniem, przepisy naruszają konwencję montrealską (umowę międzynarodową ustalającą zakres odpowiedzialności linii lotniczych w przypadku opóźnienia lotu). Sąd brytyjski złożył wniosek do Trybunału Europejskiego o wydanie orzeczenia rozstrzygającego, czy zaskarżone przepisy naruszają prawo UE.

Stowarzyszenia przewoźników niewiele zyskały w Trybunale Sprawiedliwości. Orzekł on, że pasażerowie poszkodowani wskutek odwołania lub dużego opóźnienia lotu znajdują się w sytuacji obiektywnie odmiennej niż pasażerowie innych środków transportu w przypadku zdarzenia tego samego rodzaju?. Trybunał stwierdził również, że rozporządzenie nie narusza konwencji montrealskiej, gdyż dotyczy ono natychmiastowych środków służących naprawieniu szkody, natomiast na mocy konwencji ?pasażerowie mogą wnosić powództwa o naprawienie szkód indywidualnych po opóźnionym locie.

Paolo Costa wyraził nadzieję, że werdykt ostatecznie zakończy sprawę oraz że kraje Unii Europejskiej uszanują przepisy i będą się do nich stosowały, dzięki czemu nie będzie już potrzeby rozpatrywania tej kwestii przez Trybunał Sprawiedliwości "osobno dla każdego przypadku."

Przepisy nakładają na przewoźników lotniczych obowiązek zapewnienia odszkodowania i pomocy pasażerom w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotu. Pomoc może obejmować posiłki i napoje, rozmowy telefoniczne, a w pewnych okolicznościach nawet miejsce w hotelu. Suma rekompensaty może wynosić do 600 euro plus zwrot ceny biletu i bezpłatny przelot do domu.

Źródło - Parlament Europejski, http://www.europarl.europa.eu

Szukaj lotu

1. Jakiego przelotu szukasz?
przelot w jędną stronę
przelot w dwie strony
2. Gdzie chcesz lecieć?
Wylatuję z:
Lecę do:
3. Kiedy chcesz lecieć?
Data wylotu :
Data przylotu: :
4. Ile osób leci?
Dorośli
Dzieci (2-10l.)
Młodzież (11-24l.)
Niemowlęta (0-24mc)
Seniorzy (pow. 60l.)
bilety lotnicze